Tel:

0649408684

Email

info@fysiotherapieaandemaas.nl

Adres

Albrandswaardsedijk 74T, 3172 AA Poortugaal

Neem voordat u een afspraak maakt met de fysiotherapeut eerst uw polisvoorwaarden door. Deze kunt u vinden op de website van uw zorgverzekeraar. Zie ook de figuren onder aan deze pagina!

Eind van het jaar worden de polisvoorwaarden voor het volgende jaar bekend gemaakt, u mag in december overstappen naar een ander pakket of een andere verzekeraar. U mag ook in december opzeggen en in uiterlijk in januari bij een nieuwe zorgverzekeraar inschrijven. De Zorgwijzer heeft een overzicht.

*Check altijd de polis, wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele fouten die in deze lijsten staan.

Vergoedingen vanuit de basisverzekering

De behandeling wordt direct vergoed uit uw basisverzekering wanneer het gaat om fysiotherapie bij

  • COPD
  • Artrose aan de knie of heup
  • Perifeer Arterieel Vaatlijden (PAV, etalagebenen)
  • revalidatie als gevolg van COVID-19

Let op aan deze indicaties zijn regels verbonden! Het gaat om een bepaald aantal fysiotherapeutische behandelingen. Hier kunt u deze regels vinden:

U kunt hier meer informatie vinden over de vergoedingen vanuit de basisverzekering:

Rijksoverheid-Basisverzekering
Zorgwijzer-Basisverzekering

Chronische lijst Fysiotherapie. (Aanvullende verzekering + Basisverzekering)

In het Besluit zorgverzekering is de chronische lijst Fysiotherapie opgenomen. Hierin staat een overzicht van aandoeningen die in aanmerking komen voor vergoeding vanuit de basisverzekering. Echter betaald u voordat u in aanmerking komt voor vergoeding vanuit de basisverzekering de eerste 20 behandelingen zelf, of uit uw aanvullende verzekering. Op de website van uw zorgverzekeraar is het overzicht van chronische aandoeningen/ziekten ook te lezen.

Hier volgt een voorbeeld:

Mevrouw X meld zich aan bij de fysiotherapeut met een verwijzing van de specialist, Ze heeft een aandoening die beschreven staat op de Chronische lijst Fysiotherapie. Mevrouw heeft een aanvullende verzekering die 12 behandelingen vergoed. Ze heeft geen eerdere fysiotherapie behandelingen gehad dit jaar. Hierdoor worden de eerste 12 behandelingen vergoed door haar aanvullende verzekering, daarna krijgt mevrouw een nota voor 8 behandelingen fysiotherapie, omdat 12 + 8 = 20. Na de 8 behandelingen die mevrouw zelf heeft betaald vergoed de basisverzekering de rest van haar fysiotherapeutische zorg. Er kan een betalingsregeling worden afgesproken voor de 8 fysiotherapeutische behandelingen die mevrouw zelf moet betalen. Hierdoor kan mevrouw alle zorg ontvangen die zij nodig heeft.

Indien het na dit voorbeeld nog niet helemaal duidelijk is voor u, of u heeft hier vragen over, dan kunt u dit bespreken met uw fysiotherapeut. Ook kan uw fysiotherapeut een beschrijving maken voor uw situatie.

Vergoeding vanuit de aanvullende verzekering

Voor alle aandoeningen/ziekten die buiten de chronische lijst vallen is altijd uw aanvullende verzekering van toepassing, of, indien u niet aanvullend verzekerd bent, krijgt u een nota. Check uw polisvoorwaarden voor de vergoedingen. Klachten die al langere tijd bij u aanwezig zijn kunnen chronisch zijn van tijdlijn, maar buiten de chronische lijst fysiotherapie vallen.

Uitzonderingen

Menzis vergoed bij een aanvullende verzekering de eerste 20 behandelingen wanneer u een chronische aandoening heeft, zoals op de chronische lijst fysiotherapie staat. Tevens vergoed Menzis vanuit de aanvullende verzekering 16 behandelingen per ongeval. Onder een ongeval verstaan ze o.a.:

  • U bent gestruikeld of ergens vanaf gevallen. Bijvoorbeeld een val van de keukentrap bij het vervangen van een lamp, waardoor u uw enkel heeft verzwikt.
  • U krijgt een hockeystick van een tegenstander tegen uw pols tijdens een wedstrijd.
  • U wordt omvergetrokken door uw hond waardoor u op uw heup valt.
  • U wordt aangereden door een auto.

Let op! U moet wel eerst toestemming van Menzis krijgen voor deze vergoedingen (machtigingsformulier). Wij kunnen u helpen bij deze aanvraag, neem hiervoor contact op met ons. Deze vergoedingen gaan buiten het aantal behandelingen fysiotherapie van uw aanvullende verzekering om.

Eerdere behandelingen fysiotherapie

Heeft u al fysiotherapie behandelingen gehad dit jaar bij een andere fysiotherapie praktijk? Deze gegevens kunnen wij niet inzien, hiervoor dient u contact op te nemen met uw zorgverzekeraar of de fysiotherapie praktijk waar u de zorg heeft afgenomen. Zij kunnen u inzicht geven in hoeveel behandelingen u al heeft gehad. Dit aantal kunt u dan aftrekken van het aantal dat uw aanvullende verzekering vergoed.

Hier volgt een voorbeeld

Meneer X heeft al 2 jaar pijnklachten aan zijn boven rug en nek. Deze klacht staat niet op de chronische lijst fysiotherapie. Dhr. is begin van dit jaar bij de fysiotherapeut geweest. Dhr. is halverwege het jaar verhuisd en zoekt nu naar een fysiotherapie praktijk bij hem in de buurt. Hij belt naar zijn eerste fysiotherapeut om te vragen hoeveel behandelingen hij heeft gehad voor zijn klacht, dit waren er 7. De aanvullende verzekering van dhr. vergoed 12 behandelingen, dhr. heeft nu nog 12-7 = 5, vijf fysiotherapie behandelingen over die hij kan inzetten voor zijn klachten. Alle behandelingen die dhr. daarna nog nodig heeft worden niet meer vergoed door de verzekeraar, hiervoor ontvangt dhr. een nota van de fysiotherapeut.

Indien het na dit voorbeeld nog niet helemaal duidelijk is voor u, of u heeft hier vragen over, dan kunt u dit bespreken met uw fysiotherapeut. Ook kan uw fysiotherapeut een beschrijving maken voor uw situatie.

ParkinsonNet

Vanaf 1-1-2023

Vanaf 1-1-2023 zijn we WEL aangesloten bij ParkinsonNet en kunnen we deze zorg leveren.

2021 en 2022: Wat wordt er NIET vergoed vanuit de verzekeraars via onze praktijk:

Behandeling bij de Ziekte van Parkinson kunnen wij niet geven wanneer u verzekerd bent bij: Caresq, CZ, de Friesland, ENO, Menzis, (VGZ*), Zorg en Zekerheid of Achmea.
Wij kunnen WEL behandelen wanneer u verzekerd bent bij: ASR, DSW, ONVZ, (VGZ*)
*VGZ: Eerst bellen naar uw verzekeraar of dit mogelijk is.

Dit kunnen wij NIET omdat we in 2021 en 2022 geen aansluiting hebben bij het ParkinsonNet.

Op hoeveel behandelingen fysiotherapie heeft u recht?

Loop onderstaand figuur door, bij vragen, neem contact op!

Stroomdiagram vergoeding fysiotherapie
Wanneer wordt wat vergoed bij fysiotherapie

Hieronder kunt u zien welke aandoening/ziekte er onder de chronische lijst fysiotherapie valt (ook wel Bijlage 1 genoemd).
De kleuren staan voor de tijdseenheid van de chronische indicatie.
PAV, artrose, COVID en COPD vallen in de uitzondering, zie ook deze pagina.
Op basis van medische noodzaak betekend dat zolang fysiotherapie nodig is, dit gegeven mag worden.
Voor al deze aandoeningen en ziekte geldt: met verwijzing van een arts. Vragen? Neem contact op!

Chronische lijst fysiotherapie
Chronische lijst fysiotherapie; Bijlage 1
Zorgverzekeraar overzicht
Bron