Tel:

0649408684

Email

info@fysiotherapieaandemaas.nl

Adres

Albrandswaardsedijk 74T, 3172 AA Poortugaal

Onze praktijk heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan.

Kwaliteitshuis Fysiotherapie

Het kwaliteitshuis is opgericht vanuit de samenwerking tussen het Keurmerk Fysiotherapie en het KNGF. Hierdoor zijn we nu nog bij beide registers ingeschreven, zodra de samenwerking compleet is wordt dit 1 register. Doordat onze fysiotherapeuten ingeschreven staan bij deze registers weet u zeker dat uw therapeut zich voldoende bijschoolt en zichzelf op de hoogte houdt van het best beschikbare wetenschappelijke bewijs voor de gekozen therapievorm.

Klik hier voor het complete overzicht van gevolgde (na)scholingen

Keurmerk Fysiotherapie

Onze fysiotherapeuten staan ingeschreven bij het Keurmerk Fysiotherapie.
Als extra worden vanuit het Keurmerk intervisie bijeenkomsten georganiseerd, dit is 4x per jaar een gestructureerd overleg met collega’s van een andere fysiotherapie praktijk. Hierdoor leren we van en met elkaar.

KNGF – KRF-NL

KNGF
KNGF KRF-NL

Bij het KNGF heet het register: Kwaliteitsregister voor de fysiotherapeuten van Nederland (KRF-NL)

We werken met de richtlijnen en gedragsregels die beschikbaar worden gesteld door het KNGF.

Chronisch ZorgNet

Chronisch ZorgNet is hét landelijke netwerk van bijna 3000 gespecialiseerde therapeuten die gesuperviseerde beweegtherapie en leefstijlbegeleiding bieden aan mensen met chronische aandoeningen, zoals perifeer arterieel vaatlijden (PAV, etalagebenen), COPD, osteoporose, COVID-19 en hartaandoeningen op een kleine 3500 locaties in Nederland.

Chronisch ZorgNet werkt continu aan het verbeteren van de zorg voor de patiënten met chronische aandoeningen, zo dicht mogelijk bij huis in sterke netwerken met andere zorgverleners en in nauwe samenwerking met diverse beroeps- en patiëntverenigingen.

ParinsonNet

Wij zijn vanaf 2023 aangesloten bij ParkinsonNet, hierdoor krijgt u de fysiotherapie behandeling, die nodig is bij de ziekte van Parkinson, vergoed vanuit de zorgverzekering. De fysiotherapeut is extra opgeleid voor deze én gerelateerde aandoeningen en blijft zich bijscholen op dit gebied.

QDNA

Via uw mail ontvangt u een link naar een vragenlijst. De vragenlijst gaat over de kwaliteit van zorg- en dienstverlening zoals u deze ervaren heeft. Deze vragenlijst wordt vanuit QDNA opgestuurd. Uw gegevens worden anoniem verwerkt. Het invullen van de vragenlijst duurt 2 minuten.

Anonimiteit en privacy
Dit onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met het onafhankelijke onderzoeksbureau ZorgDNA. Het onderzoek is volledig anoniem. Dit betekent dat niemand ooit zal weten wie welke antwoorden heeft gegeven. Invullen is vrijwillig en heeft geen enkele invloed op de zorg die u krijgt.

Waarvoor worden de onderzoeksresultaten gebruikt?
De geanonimiseerde resultaten van het onderzoek worden door Fysiotherapie Groenink gebruikt om verbeterpunten in de zorg- en dienstverlening door te voeren. Indien u Fysiotherapie Groenink hiervoor toestemming geeft kunnen de resultaten ook gebruikt worden voor het leveren van (beleids)informatie aan cliëntenorganisaties, overheid en toezichthouders, het opstellen van keuze ondersteunende informatie voor consumenten en ter ondersteuning van het zorginkoopbeleid van uw zorgverzekeraar.

Het invullen van de vragenlijst
Wanneer u bij verschillende behandelaars onder behandeling bent (is) geweest, houdt u dan de behandelaar in gedachten die u (of uw kind) het laatst heeft bezocht of nu bezoekt. Betrek bij de antwoorden geen andere behandelingen.

Vragen?
Heeft u vragen over de vragenlijst of het onderzoek? Neem dan contact op met ZorgDNA door te e-mailen naar info@zorgdna.nl

Zorgkaart Nederland

ZorgkaartNederland is de grootste ervaringssite voor de Nederlandse gezondheidszorg. Op ZorgkaartNederland delen mensen hun ervaringen met de zorg. De website biedt informatie om te kunnen kiezen voor een zorgverlener die het beste past bij uw wensen. ZorgkaartNederland is een website van Patiëntenfederatie Nederland.

Schrijf hier uw waardering op Zorgkaart Nederland.

DigiH
Zorgzoeker

DigiH

DigiH maakt het mogelijk voor de verwijzer om in een paar muisklikken een verwijzing aan te maken. In deze zorgzoeker kunt u gemakkelijk een paramedicus terug vinden.

ZorgDomein

Met ZorgDomein kan de verwijzer heel makkelijk een verwijzing aanmaken en doorsturen naar de paramedicus.

Zorgdomein
Verwijs door via Zorgdomein