Telefoonnummer

06 494 086 84

Email

info@fysiotherapiegroenink.nl

Adres

Albrandswaardsedijk 74 T 3172AA Poortugaal

De Enkel-Arm-Index (EAI) is een meetinstrument waarmee de kwaliteit van de aanvoerende bloedvaten, de arteriën gemeten kan worden. Er wordt bepaald in welke mate de slagaders verkalkt zijn (vernauwd zijn). Vaak kan de huisarts deze meting ook uitvoeren, maar doet men dat met een doppler, een tijdrovend proces. MESI heeft een enkel-arm-index ontworpen die binnen 2 minuten de uitslag geeft. Het werkt als een bloeddrukmeting aan de enkels en ellenbogen. Daarnaast is het met deze nieuwe versie ook mogelijk om een teendrukmeting uit te voeren.

Met dit meetinstrument kan Perifeer Arterieel Vaatlijden (PAV), ook wel Claudicatio of etalagebenen genoemd, vastgesteld of uitgesloten worden.

Dit wordt aanbevolen en verder toegelicht in meerdere richtlijnen:

Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH)

Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapeuten (KNGF)

Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)

Wanneer een EAI-meting?

  • Bij verdenking op PAV
  • Bij wonden aan het onderbeen
  • Vóórdat er gezwachteld wordt of andere compressie wordt ingezet
  • Bij mensen met diabetes mellitus

De ADA adviseert om als bij anamnese of onderzoek aanwijzingen voor PAV worden gevonden een Enkel-Arm-Index (EAI)te verrichten. Daarnaast wordt voorgesteld om bij mensen met diabetes mellitus jonger dan 50 jaar met extra risicofactoren (roken, hypertensie, hypercholesterolemie, diabetesduur >10 jaar) een EAI te verrichten, omdat bij veel mensen met diabetes mellitus PAV zonder symptomen verloopt.

Bron: Richtlijn Diabetische Voet (Nederlandse Internisten Vereniging)

Zonder EAI toch zwachtelen of compressie toepassen? Dan is de kans op afknelling van de arterie en daarmee afsterven van het weefsel daarna, met amputatie tot gevolg veel groter!

Teendrukmeting

Een TBI, teendrukmeting, kan uitkomst bieden wanneer iemand Diabetes Mellitus heeft. Bij DM zijn de vaatwanden vaker verhard waardoor de uitkomsten van de EAI niet betrouwbaar genoeg zijn. De TBI geeft dan een betrouwbare weergave van de doorbloeding.

Nieuw

De EAI van MESi is vernieuwd. De nieuwe versie is vanaf januari 2023 in Nederland! Met de nieuwe versie kan niet alleen de EAI gemeten worden, maar ook de TBI!

Heeft u klachten, of wilt u ze voorkomen? Maak een afspraak bij ons voor het bepalen van de kwaliteit van uw slagaderen! U krijgt van de meting een verslag, hierdoor kunt u de uitslagen nog eens rustig bekijken of delen met anderen.